Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ:: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ::Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο

Συντομη Πλοήγηση

Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο

<p>Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο, Η Μονή του Αγίου Ταξιάρχη χτίστηκε στις ανατολικές υπώρειες του όρους Παλούκι. Βρίσκεται στη σκιά ενός πλατάνου και «δροσίζεται» από δυο πηγές. Η μια είναι χτιστή και βρίσκεται δεξιά από την είσοδο, ενώ στη δεύτερη το νερό αναβλύζει από το βράχο πίσω από το μοναστήρι.</p>

<p>Το καθολικό της μονής είναι μονόκλιτη βασιλική με τρούλο. Κτήτορας της μονής ήταν ο λόγιος Καισάριος Δαπόντες, ο οποίος την ίδρυσε το 1761. Ο ναός διακοσμούνταν με παλαιό ξύλινο τέμπλο που αντικαταστάθηκε μετά τους σεισμούς του 1965 με νεότερο κτιστό. Διατηρούνται όμως ακόμα στο ιερό κάποιες εικόνες, ανάμεσα στις οποίες και του Αγίου Ταξιάρχη. </p>

<p>Η εκκλησία γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου, αλλά συνήθως η γιορτή γίνεται λίγες μέρες μετά, καθώς οι ιερείς του νησιού λειτουργούν σε άλλες εκκλησίες εκείνη τη μέρα. </p>

<p>Μετά τη λειτουργία ακολουθεί φαγητό με ντόπια γίδα, μακαρόνια και άφθονο κρασί.</p>

<p>Αποτελεί μια αγαπημένη πεζοπορική διαδρομή για πολλούς επισκέπτες του νησιού, καθώς φτάνει κανείς στην Μονή μόνο απο το μονοπάτι στο Βουνό Παλούκι.</p>

<p>Μια διαδρομή απλά μαγευτική.</p>

<iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο . Η Αγία Αννα βρίσκεται στην άλλη άκρη του μονοπατιού. " width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο, Η Μονή του Αγίου Ταξιάρχη χτίστηκε στις ανατολικές υπώρειες του όρους Παλούκι. Βρίσκεται στη σκιά ενός πλατάνου και «δροσίζεται» από δυο πηγές. Η μια είναι χτιστή και βρίσκεται δεξιά από την είσοδο, ενώ στη δεύτερη το νερό αναβλύζει από το βράχο πίσω από το μοναστήρι.</p>

<p>Το καθολικό της μονής είναι μονόκλιτη βασιλική με τρούλο. Κτήτορας της μονής ήταν ο λόγιος Καισάριος Δαπόντες, ο οποίος την ίδρυσε το 1761. Ο ναός διακοσμούνταν με παλαιό ξύλινο τέμπλο που αντικαταστάθηκε μετά τους σεισμούς του 1965 με νεότερο κτιστό. Διατηρούνται όμως ακόμα στο ιερό κάποιες εικόνες, ανάμεσα στις οποίες και του Αγίου Ταξιάρχη. </p>

<p>Η εκκλησία γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου, αλλά συνήθως η γιορτή γίνεται λίγες μέρες μετά, καθώς οι ιερείς του νησιού λειτουργούν σε άλλες εκκλησίες εκείνη τη μέρα. </p>

<p>Μετά τη λειτουργία ακολουθεί φαγητό με ντόπια γίδα, μακαρόνια και άφθονο κρασί.</p>

<p>Αποτελεί μια αγαπημένη πεζοπορική διαδρομή για πολλούς επισκέπτες του νησιού, καθώς φτάνει κανείς στην Μονή μόνο απο το μονοπάτι στο Βουνό Παλούκι.</p>

<p>Μια διαδρομή απλά μαγευτική.</p>

<iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο" width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο, Η Μονή του Αγίου Ταξιάρχη χτίστηκε στις ανατολικές υπώρειες του όρους Παλούκι. Βρίσκεται στη σκιά ενός πλατάνου και «δροσίζεται» από δυο πηγές. Η μια είναι χτιστή και βρίσκεται δεξιά από την είσοδο, ενώ στη δεύτερη το νερό αναβλύζει από το βράχο πίσω από το μοναστήρι.</p>

<p>Το καθολικό της μονής είναι μονόκλιτη βασιλική με τρούλο. Κτήτορας της μονής ήταν ο λόγιος Καισάριος Δαπόντες, ο οποίος την ίδρυσε το 1761. Ο ναός διακοσμούνταν με παλαιό ξύλινο τέμπλο που αντικαταστάθηκε μετά τους σεισμούς του 1965 με νεότερο κτιστό. Διατηρούνται όμως ακόμα στο ιερό κάποιες εικόνες, ανάμεσα στις οποίες και του Αγίου Ταξιάρχη. </p>

<p>Η εκκλησία γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου, αλλά συνήθως η γιορτή γίνεται λίγες μέρες μετά, καθώς οι ιερείς του νησιού λειτουργούν σε άλλες εκκλησίες εκείνη τη μέρα. </p>

<p>Μετά τη λειτουργία ακολουθεί φαγητό με ντόπια γίδα, μακαρόνια και άφθονο κρασί.</p>

<p>Αποτελεί μια αγαπημένη πεζοπορική διαδρομή για πολλούς επισκέπτες του νησιού, καθώς φτάνει κανείς στην Μονή μόνο απο το μονοπάτι στο Βουνό Παλούκι.</p>

<p>Μια διαδρομή απλά μαγευτική.</p>

<iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο" width="576" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο, Η Μονή του Αγίου Ταξιάρχη χτίστηκε στις ανατολικές υπώρειες του όρους Παλούκι. Βρίσκεται στη σκιά ενός πλατάνου και «δροσίζεται» από δυο πηγές. Η μια είναι χτιστή και βρίσκεται δεξιά από την είσοδο, ενώ στη δεύτερη το νερό αναβλύζει από το βράχο πίσω από το μοναστήρι.</p>

<p>Το καθολικό της μονής είναι μονόκλιτη βασιλική με τρούλο. Κτήτορας της μονής ήταν ο λόγιος Καισάριος Δαπόντες, ο οποίος την ίδρυσε το 1761. Ο ναός διακοσμούνταν με παλαιό ξύλινο τέμπλο που αντικαταστάθηκε μετά τους σεισμούς του 1965 με νεότερο κτιστό. Διατηρούνται όμως ακόμα στο ιερό κάποιες εικόνες, ανάμεσα στις οποίες και του Αγίου Ταξιάρχη. </p>

<p>Η εκκλησία γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου, αλλά συνήθως η γιορτή γίνεται λίγες μέρες μετά, καθώς οι ιερείς του νησιού λειτουργούν σε άλλες εκκλησίες εκείνη τη μέρα. </p>

<p>Μετά τη λειτουργία ακολουθεί φαγητό με ντόπια γίδα, μακαρόνια και άφθονο κρασί.</p>

<p>Αποτελεί μια αγαπημένη πεζοπορική διαδρομή για πολλούς επισκέπτες του νησιού, καθώς φτάνει κανείς στην Μονή μόνο απο το μονοπάτι στο Βουνό Παλούκι.</p>

<p>Μια διαδρομή απλά μαγευτική.</p>

<iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο η μία απο τις 2 πηγές" width="1024" height="768"/>

Μονή Αγίου Ταξιάρχη στο Βάτο, Η Μονή του Αγίου Ταξιάρχη χτίστηκε στις ανατολικές υπώρειες του όρους Παλούκι. Βρίσκεται στη σκιά ενός πλατάνου και «δροσίζεται» από δυο πηγές. Η μια είναι χτιστή και βρίσκεται δεξιά από την είσοδο, ενώ στη δεύτερη το νερό αναβλύζει από το βράχο πίσω από το μοναστήρι.

Το καθολικό της μονής είναι μονόκλιτη βασιλική με τρούλο. Κτήτορας της μονής ήταν ο λόγιος Καισάριος Δαπόντες, ο οποίος την ίδρυσε το 1761. Ο ναός διακοσμούνταν με παλαιό ξύλινο τέμπλο που αντικαταστάθηκε μετά τους σεισμούς του 1965 με νεότερο κτιστό. Διατηρούνται όμως ακόμα στο ιερό κάποιες εικόνες, ανάμεσα στις οποίες και του Αγίου Ταξιάρχη.

Η εκκλησία γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου, αλλά συνήθως η γιορτή γίνεται λίγες μέρες μετά, καθώς οι ιερείς του νησιού λειτουργούν σε άλλες εκκλησίες εκείνη τη μέρα.

Μετά τη λειτουργία ακολουθεί φαγητό με ντόπια γίδα, μακαρόνια και άφθονο κρασί.

Αποτελεί μια αγαπημένη πεζοπορική διαδρομή για πολλούς επισκέπτες του νησιού, καθώς φτάνει κανείς στην Μονή μόνο απο το μονοπάτι στο Βουνό Παλούκι.

Μια διαδρομή απλά μαγευτική.