Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ:: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ::Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι

Συντομη Πλοήγηση

Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι

<p>Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.</p>

<p>Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. </p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.</p><iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους" width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.</p>

<p>Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. </p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.</p><iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους" width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.</p>

<p>Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. </p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.</p><iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι " width="576" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.</p>

<p>Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. </p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.</p><iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι " width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.</p>

<p>Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. </p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.</p><iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι " width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.</p>

<p>Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. </p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.</p><iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι " width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.</p>

<p>Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. </p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.</p><iframe width=

" title="Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι " width="576" height="768"/>

Μονή Αγίου Ιωάννη στο Κοτρωνάκι, Η μονή του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται ΝΑ της πόλης της Σκοπέλου στη θέση Κοτρωνάκι, που ονομάστηκε έτσι λόγω βραχώδους λόφου.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 18ο αι. και ανήκει στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους.

Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής. Το τέμπλο είναι παλαιότατο, ενώ από τις πολλές εικόνες που φυλάσσονται στη μονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια εικόνα της Αναλήψεως του 18ου αι.