Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ:: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ::Μονή Αγίου Ευσταθίου

Συντομη Πλοήγηση

Μονή Αγίου Ευσταθίου

<p>Μονή Αγίου Ευσταθίου, Το μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου βρίσκεται ΒΔ της πόλης της Σκοπέλου, στην περιοχή Καρυά  και έχει εξαιρετική θέα στη βόρεια ακτή και τα Σεντούκια.</p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο χρονολογείται στις αρχές του 18ου αι. και φέρει φυτική διακόσμηση και παλαιές εικόνες. Στο μοναστήρι δεν κατοικούν μοναχοί.</p>

<iframe width=

" title="Ιερά Μονή Αγίου Ευσταθίου στη Σκόπελο" width="576" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ευσταθίου, Το μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου βρίσκεται ΒΔ της πόλης της Σκοπέλου, στην περιοχή Καρυά  και έχει εξαιρετική θέα στη βόρεια ακτή και τα Σεντούκια.</p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο χρονολογείται στις αρχές του 18ου αι. και φέρει φυτική διακόσμηση και παλαιές εικόνες. Στο μοναστήρι δεν κατοικούν μοναχοί.</p>

<iframe width=

" title="Ιερά Μονή Αγίου Ευσταθίου στη Σκόπελο" width="1024" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ευσταθίου, Το μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου βρίσκεται ΒΔ της πόλης της Σκοπέλου, στην περιοχή Καρυά  και έχει εξαιρετική θέα στη βόρεια ακτή και τα Σεντούκια.</p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο χρονολογείται στις αρχές του 18ου αι. και φέρει φυτική διακόσμηση και παλαιές εικόνες. Στο μοναστήρι δεν κατοικούν μοναχοί.</p>

<iframe width=

" title="Ιερά Μονή Αγίου Ευσταθίου στη Σκόπελο" width="576" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ευσταθίου, Το μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου βρίσκεται ΒΔ της πόλης της Σκοπέλου, στην περιοχή Καρυά  και έχει εξαιρετική θέα στη βόρεια ακτή και τα Σεντούκια.</p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο χρονολογείται στις αρχές του 18ου αι. και φέρει φυτική διακόσμηση και παλαιές εικόνες. Στο μοναστήρι δεν κατοικούν μοναχοί.</p>

<iframe width=

" title="Ιερά Μονή Αγίου Ευσταθίου στη Σκόπελο" width="576" height="768"/> <p>Μονή Αγίου Ευσταθίου, Το μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου βρίσκεται ΒΔ της πόλης της Σκοπέλου, στην περιοχή Καρυά  και έχει εξαιρετική θέα στη βόρεια ακτή και τα Σεντούκια.</p>

<p>Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο χρονολογείται στις αρχές του 18ου αι. και φέρει φυτική διακόσμηση και παλαιές εικόνες. Στο μοναστήρι δεν κατοικούν μοναχοί.</p>

<iframe width=

" title="Ιερά Μονή Αγίου Ευσταθίου στη Σκόπελο" width="576" height="768"/>

Μονή Αγίου Ευσταθίου, Το μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου βρίσκεται ΒΔ της πόλης της Σκοπέλου, στην περιοχή Καρυά  και έχει εξαιρετική θέα στη βόρεια ακτή και τα Σεντούκια.

Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο χρονολογείται στις αρχές του 18ου αι. και φέρει φυτική διακόσμηση και παλαιές εικόνες. Στο μοναστήρι δεν κατοικούν μοναχοί.