Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ:: ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ::Λιναράκια Πανόρμου

Συντομη Πλοήγηση

Λιναράκια Πανόρμου

<p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="576" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="576" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="1024" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="1024" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="1024" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="576" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="576" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="1024" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="576" height="768"/> <p>Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).</p>

<p>Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.</p>

<p>Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Μικρές παραλίες Λιναράκια Πανόρμου Σκόπελος" width="576" height="768"/>

Τα Λιναράκια βρίσκονται αμέσως μετά τον Πάνορμο, ανάμεσα στις Αντρίνες και τον Πάνορμο. Το ένα κομμάτι μάλιστα απο την παραλία του Πανόρμου ονομάζεται και αυτό απο τους ντόπιους Λιναράκια Πανόρμου. Στο κομμάτι αυτό της παραλίας υπάρχει ξενοδοχείο που διατηρεί μπαρ με το όνομα mochitto ενώ λίγα δεκάδες μέτρα πιο πάνω θα δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στα καθαυτού Λιναράκια (μέσα απο τον χώρο του Ρεγγίνα).

Την ύπαρξη τους μαρτυρούν μόνο κάποια μηχανάκια και αυτοκίνητα που θα δείτε στον ανηφορικό δρόμο. Εκεί θα αφήσετε το αμάξι σας και θα κατεβείτε απο το μονοπατάκι που θα βρείτε.

Οι συγκεκριμένες παραλίες (με εξαίρεση το κομμάτι στο Πάνορμο ) είναι πολύ μικρές και είναι για πολύ λίγα άτομα.

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών