Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ:: ΙΣΤΟΡΙΑ ::Επισκοπή Σκοπέλου

Συντομη Πλοήγηση

Επισκοπή Σκοπέλου

<p>Η Επισκοπή της Σκοπέλου: Το συγκρότημα της Επισκοπής, ενετικό κτίσμα, με την μονόκλιτη βασιλική εκκλησιά στο εσωτερικό του, προοριζόταν για έδρα του Επισκόπου Σκοπέλου, έμεινε όμως ημιτελές, εξαιτίας της επιδρομής του πειρατή Μπαρμπαρόσα (το 1538).</p>

<p>Θεμελιώθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα - αρχές 17ου , πάνω στα ερείπια μεγάλης τρίκλιτης Βυζαντινής Βασιλικής, η οποία ήταν κτισμένη πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού που με τη σειρά του είχε κτιστεί πάνω σε αρχαίο ιερό.</p>

<p>Στο ναό μπορεί να δει κανείς τις εντοιχισμένες επιγραφές, αλλά και στο αρχαίο ανάγλυφο με την ημερομηνία που κτίστηκε η βυζαντινή βασιλική και τρισυπόσταση εκκλησία του 1078,αφιερωμένη στην Παναγία, στον Αγ. Νικόλαο και στους 12 Αποστόλους.</p>

<p>Το 1949 αγοράστηκε από τους αδερφούς Δημητριάδη και με τη βοήθεια του καθηγητή Α. Ξυγγόπουλου έγιναν ανασκαφές και αποκαλύφθηκαν ευρήματα που εκτίθενται στον χώρο της Επισκοπής.</p>

<p>Θα την βρείτε ανοιχτή στις 23 Αυγούστου, ημέρα του εορτασμού της, όπου ο χώρος ανοίγει για αγρυπνία και ακολουθεί πανηγύρι.</p>

<p>Εκτός όμως από την ημέρα εορτασμού της, στην εκκλησία τελούνται μυστήρια και ιδιωτικές λειτουργίες.</p>
<iframe width=

" title="η παλαία Επισκοπή της Σκοπέλου" width="712" height="768"/>

Η Επισκοπή της Σκοπέλου: Το συγκρότημα της Επισκοπής, ενετικό κτίσμα, με την μονόκλιτη βασιλική εκκλησιά στο εσωτερικό του, προοριζόταν για έδρα του Επισκόπου Σκοπέλου, έμεινε όμως ημιτελές, εξαιτίας της επιδρομής του πειρατή Μπαρμπαρόσα (το 1538).

Θεμελιώθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα - αρχές 17ου , πάνω στα ερείπια μεγάλης τρίκλιτης Βυζαντινής Βασιλικής, η οποία ήταν κτισμένη πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού που με τη σειρά του είχε κτιστεί πάνω σε αρχαίο ιερό.

Στο ναό μπορεί να δει κανείς τις εντοιχισμένες επιγραφές, αλλά και στο αρχαίο ανάγλυφο με την ημερομηνία που κτίστηκε η βυζαντινή βασιλική και τρισυπόσταση εκκλησία του 1078,αφιερωμένη στην Παναγία, στον Αγ. Νικόλαο και στους 12 Αποστόλους.

Το 1949 αγοράστηκε από τους αδερφούς Δημητριάδη και με τη βοήθεια του καθηγητή Α. Ξυγγόπουλου έγιναν ανασκαφές και αποκαλύφθηκαν ευρήματα που εκτίθενται στον χώρο της Επισκοπής.

Θα την βρείτε ανοιχτή στις 23 Αυγούστου, ημέρα του εορτασμού της, όπου ο χώρος ανοίγει για αγρυπνία και ακολουθεί πανηγύρι.

Εκτός όμως από την ημέρα εορτασμού της, στην εκκλησία τελούνται μυστήρια και ιδιωτικές λειτουργίες.