Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ:: ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ::Αντρίνες και Αντρινάκια

Συντομη Πλοήγηση

Αντρίνες και Αντρινάκια

<p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="1024" height="768"/> <p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="576" height="768"/> <p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="1024" height="768"/> <p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="576" height="768"/> <p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="1024" height="768"/> <p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="1024" height="768"/> <p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="1024" height="768"/> <p>Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.</p>

<p>Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.</p>

<p>Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .</p>

<p>Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.</p>
<iframe width=

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

" title="Παραλίες Αντρίνες Σκόπελος Αντρίνα και Αντρινάκια" width="1024" height="768"/>

Μετά τον Πάνορμο βρίσκονται οι Αντρίνες, μια σειρά από μικρούς, ήσυχους, πευκόφυτους κόλπους με βοτσαλάκια και μαγευτικά γαλαζοπράσινα νερά. Το όνομα τους το πήραν από την Αντρίνα, μια γυναίκα πειρατή που έφτασε σε εκείνο το σημείο με το καράβι της γεμάτο πειρατές, με σκοπό να το κατακτήσει.

Οι άντρες της όμως δεν τα κατάφεραν να νικήσουν τους Σκοπελίτες και όταν η Αντρίνα έμαθε τα άσχημα νέα, έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.

Μέχρι πρόσφατα η πρόσβαση στις παραλίες αυτές ήταν εύκολη μέσω ενός μονοπατιού, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο Adrina Beach. Πλέον όμως και πάνω απο την δεύτερη αυτή παραλία (οι μεγαλύτερες αντρίνες είναι δυο παραλίες) έχει χτιστεί ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο .

Ετσι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες γίνεται πλέον μέσα απο τους χώρους των ξενοδοχείων (οπου λειτουργούν και εστιατόρια ανοιχτά για τους επισκέπτες) και πλέον οι παραλίες είναι οργανωμένες.

Σκόπελος Χάρτης Παραλιών

  • Οδικώς
  • Οδικώς(χωματόδρομος)
  • Μονοπάτι
  • Φαγητό
  • Bar
  • Ξαπλώστρες